Thông báo mời thầu: Thuê Khách sạn và liên kết hợp tác phục vụ hoạt động của Nhà khách Dân tộc

01:58 PM 04/04/2018 |   Lượt xem: 1766 |   In bài viết | 

1. Tên bên mời thầu: Nhà khách Dân tộc

2. Tên gói thầu: Thuê khách sạn và liên kết hợp tác phục vụ hoạt động của Nhà khách Dân tộc

3. Phân loại: Hoạt động chi thường xuyên

4. Chi tiết nguồn vốn: Tự chủ

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

7. Loại hợp đồng: Trọn gói, theo đơn giá cố định và theo đơn giá điều chỉnh

8. Thời gian bắt đầu bán Hồ sơ mời thầu: Từ 14h00 ngày 18/4/2018 đến 14h00 ngày 26/4/2018

Địa điểm phát hành Hồ sơ mời thầu: Nhà khách 299 Bộ Quốc phòng, số 145 Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP Hà Nội

Giá bán 01 bộ Hồ sơ mời thầu: 1.000.000 VNĐ

9. Địa điểm thực hiện gói thầu: Thành phố Hà Nội

10. Thời điểm đóng thầu: 14h30 ngày 26/4/2018

11. Thời điểm mở thầu: 15h00 ngày 26/4/2018

Địa điểm mở thầu: Nhà khách 299 Bộ Quốc phòng, số 145 Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

12. Giá tối đa gói thầu: 350.000.000 VNĐ

(Bằng chữ: Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

13. Số tiền bảo đảm: 3.500.000 VNĐ (Nằm trong khoảng 1% -> 1,5% gói thầu: 3.500.000 -> 5.250.000 VNĐ)

14. Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc hoặc tiền mặt

15. Thời gian thực hiện Hợp đồng: 30 tháng

Kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện, quan tâm, nghiên cứu và tham gia đấu thầu./.