Thông báo: Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN đợt 4 (lần 1) của Ủy ban Dân tộc từ năm 2017

09:55 AM 14/07/2017 |   Lượt xem: 12718 |   In bài viết | 

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gửi về: Văn thư, Văn phòng Ủy ban Dân tộc, tầng 1 nhà B, Ủy ban Dân tộc, 80 Phan Định phùng, Ba Đình, Hà Nội. Thời hạn cuối nhận hồ sơ là 16h00 ngày 22/8/2017.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: TS. Nguyễn Cao Thịnh, số điện thoại: 08044110.

Thông báo số 51/TB-UBDT về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân xem tại đây

Quy định về hồ sơ tuyển chọn xem tại đây

Hướng dẫn xây dựng hồ sơ xem tại đây

Các biểu mẫu xem tại đây