Thông báo: Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 4 (lần 1) của Ủy ban Dân tộc từ năm 2017.

09:55 AM 14/07/2017 |   Lượt xem: 10348 |   In bài viết | 

Thực hiện Quyết định số 377/QĐ-UBDT, ngày 30/6/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về phê duyệt danh mục nhiệm vụ đợt I (lần 2) năm 2017 của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến 2030" đặt hàng để đưa ra tuyển chọn. Ủy ban Dân tộc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 12 nhiệm vụ đợt 4 (lần 1) năm 2017.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gửi về: Văn thư, Văn phòng Ủy ban Dân tộc, tầng 1 nhà B, Ủy ban Dân tộc, 80 Phan Định phùng, Ba Đình, Hà Nội. Thời hạn cuối nhận hồ sơ là 16h00 ngày 22/8/2017.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: TS. Nguyễn Cao Thịnh, số điện thoại: 08044110.

Thông báo số 51/TB-UBDT về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân xem tại đây

Quy định về hồ sơ tuyển chọn xem tại đây

Hướng dẫn xây dựng hồ sơ xem tại đây

Các biểu mẫu xem tại đây