THÔNG BÁO: Tuyển kịch bản cho sản xuất phim tài liệu, phim ngắn (tiểu phẩm) tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS&MN

02:27 PM 20/10/2022 |   Lượt xem: 2925 |   In bài viết | 

Hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; sử dụng nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025, được sử dụng theo quy định của pháp luật.

Nội dung cụ thể:

1. Phim tài liệu:

- Số lượng: 07 phim.
+ Thời lượng: 30 phút/phim.
+ Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt.
+ Thời gian thực hiện: Trong quý IV/2022.

- Tên phim:

* Phim 1: Nhân rộng mô hình điểm giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Địa bàn sản xuất: Tỉnh Tuyên Quang.

* Phim 2: Ngăn ngừa giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng dân tộc thiểu số.
Địa bàn sản xuất: Tỉnh Lai Châu.

* Phim 3: Nhân rộng mô hình “CLB phụ nữ nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”.
Địa bàn sản xuất: Tỉnh Quảng Nam.

* Phim 4: Đa dạng hình thức tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Địa bàn sản xuất: Tỉnh Hòa Bình.

* Phim 5: Quyết tâm đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc Tà Ôi (Pa Cô), Bru-Vân Kiều.
Địa bàn sản xuất: Tỉnh Quảng Trị.

* Phim 6: Chung tay cùng đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi những hủ tục lạc hậu.
Địa bàn sản xuất: Tỉnh Quảng Bình.

* Phim 7: Thay đổi nếp nghĩ, cách làm về vấn đề tảo hôn của đồng bào dân tộc thiểu số Gia Rai, Ba Na, Xơ Đăng, Giẻ - Triêng, Brâu, Rơ Măm, Hre.
Địa bàn sản xuất: Tỉnh Kon Tum.

2. Phim ngắn (tiểu phẩm):

- Số lượng: 03 phim.
+ Thời lượng: 30 phút/phim.
+ Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt.
+ Vùng sản xuất: Phía Bắc.
+ Thời gian thực hiện: Trong quý IV/2022.

- Tên phim:

* Phim ngắn 1: Lửa hồng.

* Phim ngắn 2: Tảo hôn - Lời ru buồn.

* Phim ngắn 3: Tôi đã hiểu Điều 10.

Thời gian phát hành: Tháng 12/2022 trên hệ thống đội chiếu phim lưu động tại cơ sở.

Văn phòng Ủy ban Dân tộc kính mời các tổ chức, cá nhân tham gia tuyển kịch bản cho sản xuất phim tài liệu, phim ngắn (tiểu phẩm) tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thông qua hệ thống đội chiếu phim lưu động tại cơ sở (kèm theo hồ sơ yêu cầu).

Thời gian cuối cùng nộp hồ sơ: 17h00 phút ngày 27 tháng 10 năm 2022.

Địa chỉ nhận hồ sơ: Văn phòng Ủy ban Dân tộc; số 349 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.