Dự thảo Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức theo 4 nhóm đối tượng”

02:41 PM 16/11/2017 |   Lượt xem: 78193 |   In bài viết | 

Hồ sơ Đề án gồm:

1. Dự thảo Đề án: xem tại đây

2. Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ: xem tại đây

3. Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án: xem tại đây

4. Các Phụ lục kèm theo: xem tại đây

Ý kiến góp ý xin gửi về Học viện Dân tộc trước ngày 22/11/2017

Địa chỉ: Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024.37957206
Email: nguyenvandung@cema.gov.vn

Rất mong nhận được sự phối hợp của các Vụ, đơn vị để Học viện Dân tộc hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Trân trọng!