Dự thảo Chương trình mục tiêu đặc thủ hỗ trợ phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2016-2020

04:57 PM 05/11/2015 |   Lượt xem: 3030 |   In bài viết | 

Ủy ban Dân tộc trân trọng đề nghị các Bộ, ngành và địa phương tham gia góp ý cho các dự thảo:

Văn bản góp ý của quý cơ quan đề nghị gửi về Ủy ban Dân tộc số 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 10 tháng 4 năm 2015 Vụ Chính sách Dân tộc (file mầm gửi qua địa chỉ email:vuchinhsachdantoc@cema.gov.vn)

Nội dung công văn Tờ trình xem tại đây