THÔNG BÁO: V/v phát động ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt

11:23 AM 07/08/2017 |   Lượt xem: 9611 |   In bài viết | 

Ngày 07/8/2017, Ủy ban Dân tộc ban hành Thông báo số 63/TB-UBDT về việc phát động ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

- Đối tượng ủng hộ: Toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc Ủy ban Dân tộc.

- Mức ủng hộ: Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ tối thiểu là 01 ngày lương.

- Thời gian, địa điểm tổ chức:

+ Thời gian: 15h00 ngày 07/8/2017 (thứ 2).

+ Địa điểm: Hội trường nhà C, Trụ sở Ủy ban Dân tộc, 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

- Hình thức tổ chức: Thủ trưởng các Vụ, đơn vị tổ chức quyên góp tại đơn vị và cử đại diện (Lãnh đạo Vụ, đơn vị; tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên) đến quyên góp tại Hội trường nhà C.

Xem chi tiết Thông báo số 63 tại đây