Dự thảo Thông tư Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công tác dân tộc

10:39 AM 31/10/2015 |   Lượt xem: 3349 |   In bài viết | 

Vụ Pháp chế xin ý kiến góp ý của các Vụ, đơn vị. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email: vuphapche@cema.gov.vn. Điện thoại: 04.37349443

Dự thảo Thông tư xem tại đây.

Dự thảo Tờ trình xem tại đây.