CUỘC THI TRỰC TUYẾN: Tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài

03:10 PM 09/11/2022 |   Lượt xem: 6968 |   In bài viết | 

Đường link của cuộc thi: https://moj.gov.vn/cuocthitructuyen

Thể lệ cuộc thi: 3992/TV-BTC ngày 14/10/2022