Dự thảo Báo cáo, Tờ trình, Quyết định bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

08:55 PM 19/03/2018 |   Lượt xem: 33184 |   In bài viết | 

Hiện nay, UBDT đã xây dựng Dự thảo Báo cáo, Tờ trình, Quyết định bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Toàn văn Dự thảo: Báo cáo ; Tờ trình ; Quyết định.

Mọi thông tin xin liên hệ: Đ/c Hoàng Thúy Quỳnh, Trưởng Phòng Kinh tế-Tổng hợp, Vụ Chính sách dân tộc, UBDT. (ĐT: 0989 729757 ; email: hoangthuyquynh@cema.gov.vn).