Dự thảo Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG

06:33 PM 12/05/2021 |   Lượt xem: 48795 |   In bài viết | 

Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về:

Vụ Chính sách Dân tộc - Ủy ban Dân tộc
Địa chỉ: 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024 37349434
Email: vuchinhsachdantoc@cema.gov.vn

Nội dung Dự thảo Quyết định: xem tại đây