Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP (tại Quảng Ninh)

12:00 AM 03/06/2023 |   Lượt xem: 6223 |   In bài viết | 

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Quyết định số 393/QĐ-UBDT ngày 31/5/2023 của Ủy ban Dân tộc ban hành Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc.

Uỷ ban Dân tộc trân trọng kính mời các đại biểu tham dự Hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc.  

1. Chủ trì: Lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc.

2. Thời gian: 01 ngày, khai mạc 8h00 ngày 20/6/2023.

3. Địa điểm: Khách sạn Grand Hạ Long, số 138 đường Hạ Long, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Ban Tổ chức xin gửi tài liệu (kèm theo) để các đại biểu nghiên cứu, chuẩn bị tham luận, ý kiến góp ý tại Hội thảo.

Trân trọng.

File đính kèm