Tham gia ý kiến vào Dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

02:17 PM 06/06/2017 |   Lượt xem: 2580 |   In bài viết | 

Ủy ban Dân tộc đăng tải công văn xin ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Mọi ý kiến góp ý xin được gửi về Ủy ban Dân tộc, địa chỉ: 80 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội, trước ngày 21 tháng 6 năm 2017. Điện thoại 04.37349892, Vụ Dân tộc Thiểu số,  Email:vudantocthieuso@cema.gov.vn.

Dự thảo Quyết định xem tại đây.

Dự thảo tờ trình xem tại đây.