THÁNG HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA (10/10/2022)

08:10 PM 04/10/2022 |   Lượt xem: 3472 |   In bài viết | 

Bộ nhận diện ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 để phục vụ cho các hoạt động hưởng ứng, do Bộ Thông tin và Truyền thông - Cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số cung cấp: https://onetouch.mic.gov.vn/dxd/