Thông báo: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Thư điện tử của UBDT

04:21 PM 06/06/2019 |   Lượt xem: 1949 |   In bài viết | 

Thời gian: (dự kiến) hoàn thành vào ngày 08/6/2019.

Trong thời gian tiến hành bảo trì, một số hòm thư điện tử cá nhân có thể sẽ truy cập chậm hoặc không vào được.

Mọi thông tin xin liên hệ: 024 37335153.

Trung tâm Thông tin trân trọng thông báo.