THÔNG BÁO: Bảo trì hệ thống Thư điện tử của Ủy ban Dân tộc

01:54 PM 21/10/2021 |   Lượt xem: 464 |   In bài viết | 

Thực hiện công tác bảo trì định kỳ và cập nhật các bản vá lỗi cho hệ thống, Trung tâm Thông tin sẽ tạm dừng dịch vụ Thư điện tử của Ủy ban Dân tộc.

Thời gian: từ 8h00 ngày 23/10 (thứ Bẩy) đến hết ngày 24/10/2021 (Chủ nhật).

Trong thời gian trên sẽ không truy cập, khai thác được hệ thống Thư điện tử.

Trung tâm Thông tin trân trọng thông báo.