THÔNG BÁO: Cảnh báo người dùng Thư điện tử của Ủy ban Dân tộc

05:03 PM 01/08/2021 |   Lượt xem: 9219 |   In bài viết | 

Khi nhận được thư lạ, thư không rõ người gửi, thư yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân…: 

- Người dùng cần cảnh giác, tuyệt đối không nhấp vào đường link (màu xanh) có trong thư đó, không chuyển tiếp thư đó đến người dùng khác.

- Xóa ngay thư đó và báo cho Bộ phận Quản trị thư điện tử của Trung tâm Thông tin.

Thông tin hỗ trợ kỹ thuật:
Ông Đỗ Việt Thắng: điện thoại 0913369200, email thangdv@cema.gov.vn;
Ông Nguyễn Việt Tiệp: điện thoại 0983873389, email viettiep@cema.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn!