THÔNG BÁO: Đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường và điều tra cơ bản năm 2025

09:21 AM 28/02/2024 |   Lượt xem: 2026 |   In bài viết | 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024, Ủy ban Dân tộc thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường và điều tra cơ bản bắt đầu thực hiện từ năm 2025.

Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường và điều tra cơ bản năm 2025 được thực hiện theo mẫu M01-PĐXDA ban hành kèm theo Quyết định số 906/QĐ-UBDT ngày 22/11/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ bảo vệ môi trường, điều tra cơ bản của Ủy ban Dân tộc.

*Thời hạn cuối cùng để nộp hồ sơ đề xuất là ngày 25/03/2024 theo dấu ghi ngày nhận văn bản đến hoặc theo dấu bưu điện trên hồ sơ.

- Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ đề xuất của cơ quan, tổ chức, cá nhân được đóng thành 02 bản theo quy định gửi về Ủy ban Dân tộc qua Vụ Tổng hợp, theo địa chỉ số 349, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Bản điện tử gửi theo địa chỉ: vutonghop@cema.gov.vn.

- Mọi chi tiết và trao đổi thông tin xin liên hệ: Vụ Tổng hợp, Ủy ban Dân tộc, điện thoại: 0243.762.2354; hoặc 0858.246.777

*Chi tiết nội dung Thông báo số 295/UBDT-TH xem Tại đây

*Tải mẫu M01-PĐXDA Tại đây