THÔNG BÁO: Lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc

04:08 PM 15/12/2023 |   Lượt xem: 4190 |   In bài viết | 

Thực hiện Quyết định 917/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua, Ủy ban Dân tộc đăng tải dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng đối với hệ thống cơ quan công tác dân tộc.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư xin gửi về Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy ban Dân tộc (số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội). Email: vutochuccanbo@cema.gov.vn

Dự thảo Thông tư xem TẠI ĐÂY