Thông báo: Kê khai lý lịch điện tử công chức, viên chức của UBDT

07:04 AM 07/06/2018 |   Lượt xem: 4912 |   In bài viết | 

- Nội dung chi tiết công văn 210/CV-TCCB ngày 6/6/2018: xem tại đây.

- Biểu mẫu kê khai lý lịch điện tử công chức, viên chức: xem tại đây.