THÔNG BÁO: Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thanh lý xe ô tô của Văn phòng Ủy ban Dân tộc

12:20 PM 10/01/2022 |   Lượt xem: 3086 |   In bài viết | 

Hết thời hạn nộp hồ sơ, có 01 đơn vị nộp hồ sơ tổ chức đấu giá là: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ số 02 Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Sau khi xem xét các tiêu chí lựa chọn, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản đáp ứng các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá của Văn phòng Ủy ban Dân tộc.

Đề nghị quý đơn vị đến ký kết biên bản thương thảo hợp đồng, hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định.

1. Thời gian: 14h30 ngày 12/01/2022.

2. Địa điểm: Ủy ban dân tộc, số 349 Đối Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

Văn phòng thông báo đến quy đơn vị được biết và thực hiện./.

File đính kèm