Thông báo: Kết quả Tạp chí Dân tộc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

02:51 PM 22/04/2022 |   Lượt xem: 2941 |   In bài viết | 

Kết quả lựa chọn:
1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam; Số 6/4 Mạc Thái Tổ, Tổ 43 Phường Yên Hoà, Cầu Giấy Hà Nội.
2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 
- Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam: 87 điểm
- Công ty đấu giá hợp danh VNA: 78 điểm
- Công ty đấu giá hợp danh Goldsun: 72 điểm

Tài liệu đính kèm: Ket qua lua chon to chuc dau gia tai san.pdf