THÔNG BÁO lần 2: Thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Học viện Dân tộc (*)

04:59 PM 26/12/2022 |   Lượt xem: 5577 |   In bài viết | 

1. Chỉ tiêu và vị trí thi tuyển:

- 01 Phó Giám đốc phụ trách Khoa học

- 01 Phó Giám đốc phụ trách Bồi dưỡng

- 01 Phó Giám đốc phụ trách Đào tạo

          2. Hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 17/01/2023

          3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy ban Dân tộc, số 349 Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

          (*) Toàn văn Thông báo và Kế hoạch thi tuyển được đính file kèm theo tại Thông báo này.

              QĐ_981.QĐ-UBDT.signed.pdf 

              TB lan 2_2310.TB-UBDT.signed.pdf