THÔNG BÁO LẦN 2: Tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ của UBDT bắt đầu thực hiện từ năm 2023

03:24 PM 26/08/2022 |   Lượt xem: 4022 |   In bài viết | 

1. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2016/TT-UBDT ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ của UBDT.

2. Nơi nhận hồ sơ: Vụ Tổng hợp - Tầng 7, phòng 706; Số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

3. Thời hạn nhận hồ sơ: Hồ sơ xin gửi trước 15 giờ 00 phút, ngày 23/9/2022. Đối với hồ sơ chuyển qua đường Bưu điện: Ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu bưu điện.

Mọi chi tiết liên hệ với bà Ngô Thị Thùy Ngân - Chuyên viên Vụ Tổng hợp, số điện thoại 024 37332197; di động: 0968 009511.

UBDT trân trọng thông báo./.

File đính kèm
  1. 1403-TB-UBDT.pdf( 0.92 MB )