THÔNG BÁO: Mời tuyển chọn kịch bản

08:23 PM 06/10/2021 |   Lượt xem: 4113 |   In bài viết | 

1. Số lượng: 02 phóng sự chuyên san.

2. Tên phóng sự:

a) Phóng sự 1: “Hỗ trợ sinh kế - biện pháp giảm nghèo hiệu quả vùng biên

Vùng sản xuất: Việt Nam và khu vực biên giới Việt Nam - Lào.

b) Phóng sự 2: “Nỗ lực chăm lo y tế vùng biên giới Tây Nam

Vùng sản xuất: Việt Nam và khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia.

3. Thời lượng: 20 phút/phóng sự.

4. Ngôn ngữ: Tiếng Việt.

5. Thời gian thực hiện: Quý IV/2021.

Hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; sử dụng nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2021, được sử dụng theo quy định của pháp luật. 

Hồ sơ gửi đính kèm:

1. Thông báo số 402/TB-VP ngày 05/10/2021 về tuyển kịch bản cho Dự án sản xuất phóng sự chuyên san: 402/TB-VP.pdf 

2. Quyết định số 102/QĐ-VP ngày 05/10/2021 về việc phê duyệt bản yêu cầu báo giá gói thầu: 102/QĐ-VP.pdf