Thông báo tạm dừng dịch vụ CNTT của UBDT

10:58 AM 25/05/2018 |   Lượt xem: 2905 |   In bài viết | 

Theo lịch bảo dưỡng định kỳ trạm điện của UBDT do Điện lực Ba Đình triển khai, Trung tâm Thông tin xin thông báo các dịch vụ công nghệ thông tin của UBDT sẽ bị gián đoạn trong khoảng thời gian từ 10h00 đến 15h00 ngày Thứ Bẩy (26/5/2018).

Trung tâm Thông tin xin trân trọng thông báo.