THÔNG BÁO: Tiếp nhận viên chức vào làm việc tại Trung tâm Chuyển đổi số năm 2023

10:07 PM 15/09/2023 |   Lượt xem: 5419 |   In bài viết | 

I. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN TIẾP NHẬN

1. Đối tượng tiếp nhận

- Là công chức, viên chức từ cấp huyện và tương đương trở lên ở các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương.

- Công chức, viên chức đang công tác tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban Dân tộc.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận:

- Đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại khoản 1, Điều 22 Luật Viên chức; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, hoặc đang trong quá trình kiểm tra, xem xét xử lý kỷ luật;

- Bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, ngành nghề đào tạo và kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí việc làm cần tiếp nhận;

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao;

- Phải còn đủ 10 năm công tác trở lên; trường hợp đặc biệt do yêu cầu công tác thì phải còn đủ 05 năm công tác.

3. Ưu tiên trong tiếp nhận: Là người dân tộc thiểu số.

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CHỈ TIÊU VÀ YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

- Quản trị cơ sở hạ tầng CNTT: 01 chỉ tiêu;

- Nghiên cứu, xây dựng, duy trì và phát triển các ứng dụng CNTT: 03 chỉ tiêu;

- An ninh mạng: 01 chỉ tiêu;

- Kế toán: 01 chỉ tiêu.

III. THỦ TỤC, QUY TRÌNH, HỒ SƠ TIẾP NHẬN

(Chi tiết: File kèm theo thông báo)

IV. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ

1. Địa điểm nhận hồ sơ

Trung tâm Chuyển đổi số, Phòng 604, tầng 6, Trụ sở Uỷ ban Dân tộc, 349 phố Đội Cấn, Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Người nhận hồ sơ: Ngô Kim Phương (Văn thư), Chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính; Điện thoại:0359.885.888

2. Thời gian: Từ 8h00 ngày 14/9/2023 đến 17h00 ngày 14/10/2023 (trong giờ hành chính)

Trung tâm Chuyển đổi số, Uỷ ban Dân tộc tiếp nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định tại thông báo này và không gửi trả lại hồ sơ nếu không được tiếp nhận.

Trân trọng thông báo./.

File đính kèm