Thông báo: Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN của Ủy ban Dân tộc từ năm 2018

03:54 PM 03/08/2017 |   Lượt xem: 7326 |   In bài viết | 

Nơi nhận hồ sơ: Vụ Tổng hợp, phòng 403, tầng 4, nhà B, Ủy ban Dân tộc, số 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 08044110

Website: http://ubdt.gov.vn

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 16h00 ngày 25/08/2017

Chi tiết thông báo xem tại đây.