THÔNG BÁO: Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ năm 2017 thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020

08:41 AM 12/06/2017 |   Lượt xem: 2770 |   In bài viết | 

Ngày 08/6/2017, Ủy ban Dân tộc ra Thông báo số 45/TB-UBDT về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ năm 2017 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”, Mã số CTDT /16-20.

Chi tiết Thông báo xem tại đây

Tải các biểu mẫu tại đây

Quy định về Hồ sơ tuyển chọn xem tại đây

Hướng dẫn xây dựng Hồ sơ xem tại đây