THÔNG BÁO: Tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Bộ của UBDT bắt đầu thực hiện năm 2023

05:02 PM 20/06/2022 |   Lượt xem: 3212 |   In bài viết | 

Thực hiện Quyết định số 379/QĐ-UBDT ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2023, UBDT thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn, chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2023 (Có danh mục nhiệm vụ kèm theo).

1. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2016/TT-UBDT ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ của UBDT.

2. Nơi nhận hồ sơ: Vụ Tổng hợp - Tầng 7, phòng 706; Số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

3. Thời hạn nhận hồ sơ: Hồ sơ xin gửi trước 17h00, ngày 28/7/2022. Đối với hồ sơ chuyển qua đường Bưu điện - Ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu bưu điện.

Mọi chi tiết liên hệ với bà Ngô Thị Thùy Ngân - Chuyên viên Vụ Tổng hợp, số điện thoại 024.37332197 (di động 0988009511),

UBDT trân trọng thông báo./.

File đính kèm