Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy của Học viện Dân tộc năm 2023

12:34 PM 01/06/2023 |   Lượt xem: 11091 |   In bài viết | 

Thực hiện Quyết định số 288/QĐ-UBDT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh trình độ đại học và Hội nghị liên kết đào tạo nhân lực của Học viện Dân tộc năm 2023, Học viện Dân tộc thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023.

Chi tiết file kèm theo.

Trân trọng./.