Thông báo: V/v góp ý các dự thảo Đề án trình Chính phủ

06:24 PM 24/10/2017 |   Lượt xem: 1938 |   In bài viết | 

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án "Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam" trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2017, Trung tâm Thông tin đã xây dựng Đề án và tổ chức 03 hội thảo xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan và các Vụ, đơn vị thuộc UBDT, trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Trung tâm đã tiếp thu chỉnh sửa Đề án.

 ​Để đảm bảo tiến độ trình Đề án đúng kế hoạch, Trung tâm dự thảo Tờ trình, Quyết định và Đề án xin ý kiến góp ý của các Vụ, đơn vị. Ý kiến góp ý đề nghị gửi về Trung tâm Thông tin qua địa chỉ email: trungtamthongtin@cema.gov.vn trước ngày 19/10/2017.

Rất mong các Vụ, đơn vị quan tâm, phối hợp

Chi tiết Dự thảo Tờ trình xem tại đây

Chi tiết Dự thảo Quyết định xem tại đây

Chi tiết Dự thảo Đề án xem tại đây

Trân trọng cảm ơn!