Dự thảo Đề án Hỗ trợ đồng bào DTTS tăng cường ứng dụng CNTT

06:24 PM 24/10/2017 |   Lượt xem: 85274 |   In bài viết | 

​Để đảm bảo tiến độ trình Đề án đúng kế hoạch, Trung tâm dự thảo Tờ trình, Quyết định và Đề án xin ý kiến góp ý của các Vụ, đơn vị. Ý kiến góp ý đề nghị gửi về Trung tâm Thông tin qua địa chỉ email: trungtamthongtin@cema.gov.vn trước ngày 19/10/2017.

Rất mong các Vụ, đơn vị quan tâm, phối hợp

Chi tiết Dự thảo Tờ trình xem tại đây

Chi tiết Dự thảo Quyết định xem tại đây

Chi tiết Dự thảo Đề án xem tại đây

Trân trọng cảm ơn!