THÔNG BÁO: Về việc bán thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ năm 2022 của Văn phòng Ủy ban Dân tộc

03:52 PM 05/08/2022 |   Lượt xem: 3405 |   In bài viết | 

1. Thời gian niêm yết (05 ngày làm việc): Từ 8 giờ 00 ngày 05/8/2022 đến hết 17h 00 ngày 11/8/2022.

2. Giá bán: 22.190.248 đồng. (Bằng chữ: Hai mươi hai triệu một trăm chín mươi nghìn hai trăm bốn mươi tám nghìn đồng). Giá trên không bao gồm thuế VAT

3. Địa điểm đăng ký, làm thủ tục và tìm hiểu tài sản: Phòng Hành chính - Quản trị, Văn phòng Ủy ban Dân tộc, số 349 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội, điện thoại: 08044285.

4. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký: Từ 8 giờ 00 ngày 12/8/2022 đến hết 17h 00 ngày 14/8/2022

5. Hồ sơ đăng ký được niêm phong và gửi về Phòng Hành chính - Quản trị Văn phòng Ủy ban Dân tộc, số 349 phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

6. Hình thức bán thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ: Bán chỉ định

  Hội đồng thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ Văn phòng Ủy ban Dân tộc xét kết quả và lựa chọn đơn vị được mua vào hồi 9 giờ 00 ngày 18/8/2022 và được Văn phòng thông báo công khai đơn vị, cá nhân được lựa chọn. Đơn vị, cá nhân được lựa chọn phải nộp toàn bộ số tiền mua tài sản, công cụ dụng cụ trước khi chuyển ra khỏi cơ quan. Nếu nộp tiền mua tài sản, công cụ dụng cụ rồi mà không nhận tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý thì số tiền đã nộp không được trả lại.

  * Mọi thông tin liên hệ: Ông  Đậu Đức Tuấn, Chuyên viên Phòng Hành chính - Quản trị, Văn phòng Ủy ban Dân tộc, điện thoại: 08044285./.

Chi tiết: Thông báo số 362.pdf