THÔNG BÁO: Bán thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ năm 2022 của Văn phòng Ủy ban Dân tộc

03:30 PM 17/08/2023 |   Lượt xem: 4793 |   In bài viết | 

Văn phòng Ủy ban Dân tộc Thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan Ủy ban Dân tộc và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ. Thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian niêm yết (05 ngày làm việc): Từ 8 giờ 00 ngày 16/8/2023 đến hết 17 giờ 00 ngày 22/8/2023.

- Danh mục tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý; Giá bán khởi điểm; Địa điểm đăng ký, làm thủ tục và tìm hiểu tài sản; Thời gian nhận hồ sơ đăng ký và các thông tin liên quan: Xem tại Thông báo số 509/TB-VP ngày 16/8/2023 (đính kèm thông báo).

 

File đính kèm