Thông báo về giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2018

09:12 AM 30/03/2018 |   Lượt xem: 2316 |   In bài viết | 

Hồ sơ xin gửi về Vụ Tổng hợp trước 16h00 ngày 15/5/2018;

Thông tin chi tiết liên hệ: Ông Chu Quốc Tú - Chuyên viên Vụ Tổng hợp, số điện thoại: 0804.4299, hoặc truy cập vào Trang thông tin hoạt động khoa học tại địa chỉ: http://hdkh.cema.gov.vn/home.htm

Tải nội dung chi tiết tại đây