THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản

06:40 PM 07/12/2021 |   Lượt xem: 918 |   In bài viết | 

1. Thông tin về tài sản đấu giá:

Tên tài sản: Xe ô tô cũ qua sử dụng

Giá khởi điểm (08 xe): 985.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm tám mươi lăm triệu đồng chẵn).

2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: (file đính kèm)

3. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký: Từ khi thông báo đến 17h00 ngày 13/12/2021.

Địa điểm nộp hồ sơ: số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 0804 4285.

Liên hệ: Phòng Hành chính - Quản trị, Văn phòng Ủy ban Dân tộc.

Chi tiết: 524/TB-VP ngày 07-12-2021.pdf