Thông báo: Về việc nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn thực hiện cấp báo cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

03:06 PM 12/12/2023 |   Lượt xem: 4365 |   In bài viết | 

1. Địa chỉ truy cập thông tin và nhận hồ sơ

a) Địa chỉ truy cập thông tin: Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc www.ubdt.gov.vn/, mục Thông báo.

b) Nơi nhận hồ sơ: Vụ Dân tộc thiểu số, Tầng 14, phòng 1403, Trụ sở Ủy ban Dân tộc, số 349 Đội Cấn, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

2. Thời hạn nhận hồ sơ

Ủy ban Dân tộc tiếp nhận hồ sơ (Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) đến hết ngày 14/01/2024 (Hồ sơ chuyển qua đường Bưu điện, ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu bưu điện).

3. Xét chọn hồ sơ

Uỷ ban Dân tộc tổ chức xét chọn cơ quan báo chí có đủ điều kiện thực hiện xuất bản, cung cấp ấn phẩm báo chí cấp cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg, ngày 23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định.

Chi tiết xin liên hệ: Vụ Dân tộc thiểu số, Ủy ban Dân tộc, số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.37349892; 0968.72.55.68.

Ủy ban Dân tộc trân trọng thông báo./.

Chi tiết: Thông báo số 2255/TB-UBDT ngày 05/12/2023