Thông báo: Xét tuyển đặc cách viên chức làm việc tại Tạp chí Dân tộc

08:23 AM 12/03/2018 |   Lượt xem: 6281 |   In bài viết | 

* Số lượng viên chức xét tuyển đặc cách: 04 viên chức, theo 02 vị trí việc làm sau:

- Biên tập viên, phóng viên: 03 người.

- Chuyên viên Kế hoạch - Tổng hợp: 01 người.

* Đối tượng xét tuyển đặc cách:

Hợp đồng lao động hiện đang làm việc tại Tạp chí Dân tộc.

* Điều kiện xét tuyển đặc cách; Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần xét tuyển; Hình thức và nội dung kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách; Cách tính điểm, xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển đặc cách viên chức: chi tiết tại file đính kèm.

* Hồ sơ xét tuyển đặc cách

Theo quy định tại khoản 1, Điều 9, Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ gồm: Đơn đăng ký dự tuyển đặc cách; Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; Giấy chứng nhận sức khỏe; Bản tự nhận xét, đánh giá...

* Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và dự kiến xét tuyển đặc cách:

- Thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày thông báo đến hết ngày 16/3/2018 (trong giờ hành chính, ngày làm việc).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính-Trị sự, Tạp chí Dân tộc (đ/c Vũ Thị Kim Dung, Phụ trách phòng HC-TS, Uỷ viên, Thư ký Hội đồng kiểm tra, sát hạch).

- Thời gian ôn tập: Thứ hai, ngày 19/03/2018.

- Thời gian xét tuyển đặc cách: 01 ngày (Dự kiến thứ Năm, ngày 22/3/2018).

Chi tiết Thông báo, xem tại đây.