THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động phối hợp công tác từ năm 2011 đến năm 2020 và ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025 giữa Ủy ban Dân tộc và Đài Tiếng nói Việt Nam

02:36 PM 09/12/2021 |   Lượt xem: 2247 |   In bài viết | 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021 của Ủy ban Dân tộc, căn cứ Chương trình phối hợp công tác số 951/CTrPH-TNVN-UBDT ngày 15/12/2011 giữa Đài Tiếng Nói Việt Nam và Ủy ban Dân tộc.

Chiều ngày 09/12/2021, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc - số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động phối hợp công tác từ năm 2011 đến năm 2020 và ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025 giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Ủy ban Dân tộc.

Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên BCHTW Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCHTW Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; các đồng chí Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; đại diện Lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc; đại diện Lãnh đạo một số Ban, đơn vị của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo đánh giá kết quả Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Đài Tiếng nói Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Chương trình phối hợp công tác giữa Đài TNVN và UBDT giai đoạn 2021- 2025; thảo luận, hoàn thiện các nội dung trong Chương trình phối hợp; Ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 giữa Đài Tiếng nói Việt Nam với Ủy ban Dân tộc.

Trên đây là Thông cáo báo chí Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động phối hợp công tác từ năm 2011 đến năm 2020 và ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025 giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Ủy ban Dân tộc./.

BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ