THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2022 và triển khai Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025

05:08 PM 10/12/2021 |   Lượt xem: 3277 |   In bài viết | 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021 của Ủy ban Dân tộc về việc Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2022 và triển khai Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 giữa Ủy ban Dân tộc và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày 10/12/2021, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc - số 349 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2022 và triển khai Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025 giữa Ủy ban Dân tộc và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Hội nghị đánh giá kết quả triển khai Chương trình phối hợp công tác số 06/CTPH/TWĐTN -UBDT ngày 25/01/2018 giữa Ủy ban Dân tộc và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2022.

Đồng chủ trì Hội nghị: Đ/c Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đ/c Hầu A Lềnh, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí đồng Thứ trưởng , Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Đại diện Lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc; Đại diện Lãnh đạo các Ban, đơn vị khối phong trào, khối sự nghiệp, Báo Thanh niên, Báo Tiền phong, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Trung tâm Truyền hình Thanh niên, Ban Phát thanh thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban Dân tộc gồm các nội dung: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộcTổ chức các hoạt động tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; Phối hợp phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội;  Công tác phối hợp tổ chức các sự kiện biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực; Công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Công tác phối hợp tham mưu xây dựng cơ chế chính sách đặc thù cho thanh thiếu nhi vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Thảo luận, thống nhất một số nội dung đưa vào Chương trình phối hợp cụ thể: 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc

- Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; bồi dưỡng và phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng chiến thắng nghèo nàn lạc hậu; vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng của thanh thiếu niên dân tộc.

- Phối hợp tổ chức các sự kiện biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực.

- Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Phối hợp tham mưu xây dựng cơ chế chính sách đặc thù cho thanh thiếu nhi vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Thông qua và ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025.

Trao Bằng khen và Kỷ niệm chương cho tổ chức, cá nhân hai ngành.

BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ