Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020

12:00 AM 24/06/2017 |   Lượt xem: 23820 |   In bài viết | 

Ngày 10/5/2017, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ban hành Thông tư số 01/2017/TT-UBDT, quy định chi tiết thực hiện Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững.

Xem Thông tư tại đây