Thư gửi đồng bào khu tự trị Thái Mèo - 7-5-1955

07:52 AM 21/12/2015 |   Lượt xem: 16813 |   In bài viết | 
Thân ái gửi đồng bào Khu tự trị Thái - Mèo,
Từ một năm nay, vùng Tây bắc ta được hoàn toàn giải phóng. Đó là do các dân tộc đoàn kết chặt chẽ, hăng hái kháng chiến; do bộ đội ta anh dũng đánh giặc; do Đảng và Chính phủ ta lãnh đạo sáng suốt.
Nay do Đảng đề nghị và Chính phủ quyết định lập Khu tự trị Thái - Mèo. Mục đích lập Khu tự trị Thái - Mèo là: làm cho các dân tộc anh em dần dần tự quản lý lấy công việc của mình, để mau chóng phát triển kinh tế và văn hoá của mình, để thực hiện các dân tộc bình đẳng về mọi mặt.
Khu tự trị Thái - Mèo là một bộ phận khăng khít trong đại gia đình Việt Nam , cùng với các dân tộc anh em khác đoàn kết thành một khối như ruột thịt. Nó sẽ luôn được sự giáo dục và lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, và sự giúp đỡ của các dân tộc anh em khác.
Khu tự trị Thái - Mèo của chúng ta ngày nay là dân chủ, do nhân dân làm chủ. Nó khác hẳn với "xứ Thái tự trị" giả hiệu của địch mà mục đích là để chia rẽ và áp bức các dân tộc.
Hôm nay là ngày kỷ niệm quân và dân ta đại thắng ở Điện Biên Phủ, cũng là ngày Khu tự trị Thái - Mèo chính thức thành lập. Cho nên hôm nay là một ngày lịch sử rất vẻ vang của đồng bào Tây bắc và của cả nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.
Đồng bào Tây bắc có cái vinh dự đặc biệt: là thành ập khu tự trị đầu tiên. Vì vậy đồng bào Tây bắc cũng có cái nhiệm vụ đặc biệt: là phải cố gắng làm gương mẫu cho những khu tự trị khác sẽ dần dần thành lập sau này.
Để xứng đáng với vinh dự to lớn ấy, và để làm tròn nhiệm vụ cao quý ấy, đồng bào Khu tự trị Thái - Mèo cần:
- Phải đoàn kết chặt chẽ giữa các dân tộc, phải thương yêu giúp đỡ nhau như anh em.
- Phải thi đua tăng gia sản xuất, làm cho mọi người áo ấm cơm no.
- Phải luôn luôn tỉnh táo, và sẵn sàng giúp bộ đội và công an chống mưu địch chia rẽ và phá hoại.
Cán bộ thì cán bộ cũ và cán bộ mới, cán bộ địa phương và cán bộ từ nơi khác đến làm việc, cán bộ quân sự và cán bộ Đảng, Chính cần phải thật thà, đoàn kết, một lòng một dạ phục vụ nhân dân. Phải kiên quyết chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, tham ô, lãng phí.
Nhân dịp này, Chính phủ lại thiết tha kêu gọi những người ở Tây Bắc đã lầm đường lạc lối, mau mau cải tà quy chính về với nhân dân làm ăn lương thiện. Chính phủ và đồng bào luôn luôn khoan hồng đối với những người biết hối cải.
Đảng và Chính phủ tin vào tinh thần yêu nước và lực lượng phấn đấu của đồng bào Khu tự trị Thái - Mèo, mong toàn thể nhân dân đồng tâm hiệp lực, làm cho khu tự trị ngày thêm phát triển và tiến bộ, để góp phần xứng đáng vào công cuộc đấu tranh cho hoà bình, thống nhất, độc lập và dân chủ khắp cả nước Việt Nam yêu quý của chúng ta.
Chào thân ái và quyết thắng

Ngày 7 tháng 5 năm 1955
HỒ CHÍ MINH