Nghị định số 13/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin

10:46 AM 29/06/2018 |   Lượt xem: 11062 |   In bài viết | 

Ngày 23/1/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin.

Nội dung Nghị định 13/2018/NĐ-CP  xem tại đây