Tiếp đoàn đại biểu người có uy tín huyện Êa Kar, tỉnh Đăk Lăk

10:36 PM 16/12/2017 |   Lượt xem: 7097 |   In bài viết | 

Đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương II trao quà cho các đại biểu người có uy tín.

Đoàn gồm 24 đại biểu do ông Huỳnh Kim Phổ, Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Êa Kar làm Trưởng đoàn. Cùng tham dự buổi tiếp có các đồng chí lãnh đạo phòng, chuyên viên thuộc Vụ Địa phương II và các đồng chí lãnh đạo phòng của Ban Dân tộc tỉnh Đăk Lăk.

Năm 2017 huyện Êa Kar đã bình chọn được 92 người có uy tín trong đồng bào DTTS. Đội ngũ người có uy tín của huyện luôn phát huy tốt vai trò trong công tác vận động, tuyên truyền đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần cùng với chính quyền địa phương giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong đời sống của đồng bào bằng việc động viên bà con hăng say lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Tại buổi tiếp, các đại biểu người có uy tín đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và đặc biệt Ủy ban Dân tộc đã luôn quan tâm đến đời sống của đồng bào thông qua các chương trình, chính sách cụ thể, tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Các đại biểu mong muốn trong thời gian tới, Đảng, Nhà nước tiếp tục duy trì các chính sách hiện hành, đồng thời ban hành các chính sách mới góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS. Các đại biểu cũng đề nghị tăng mức chế độ cho người có uy tín; mở rộng đối tượng thụ hưởng BHYT không chỉ mua cho hộ nghèo, cận nghèo mà cho tất cả đồng bào DTTS trong vùng khó khăn; chỉ đạo bộ phận chuyển phát báo đến tận tay người có uy tín kịp thời để họ nắm bắt được thông tin nhằm tuyên truyền đến bà con.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Phạm Thị Phước An mong rằng, người có uy tín huyện Êa Kar tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền vận động bà con tin tưởng vào đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở địa phương, tích cực tham gia xây dựng quê hương phát triển giàu mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc.

Y Der Ayǔn