Ban hành Quy chế quản lý và duy trì hoạt động Trang tin điện tử cải cách hành chính nhà nước của Bộ Nội vụ

11:18 AM 21/03/2018 |   Lượt xem: 2867 |   In bài viết | 

Ngày 09/02/2018, Bộ Nội vụ ra Quyết định số 270/QĐ-BNV về Quy chế quản lý và duy trì hoạt động Trang tin điện tử cải cách hành chính nhà nước của Bộ Nội vụ.

Chi tiết Quy chế xem tại đây

Ban biên tập