Bảo tồn văn hóa truyền thống phải nằm trong sự đa dạng và thống nhất

12:01 AM 16/06/2017 |   Lượt xem: 2374 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến trả lời chất vấn trước Quốc hội

Việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số luôn được Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị quan tâm và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hiện nay, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Dân tộc Việt Nam, các Ngày hội văn hóa các dân tộc đã và đang tham gia thực hiện công tác bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống và nhiều làn điệu dân ca của dân tộc thiểu số đã được công nhận là di sản văn hóa. Về tình trạng có sự giao thoa giữa các dân tộc được các đại biểu Quốc hội phản ánh, nêu quan điểm cá nhân, Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến cho rằng, việc giao thoa giữa các dân tộc để học tập các điểm tiến bộ là việc làm tốt. Việc bảo tồn văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc phải nằm trong sự đa dạng và sự thống nhất của cộng đồng 54 dân tộc trên cả nước. Đây sẽ là trụ cột chính trong suốt quá trình thực hiện. Bộ trưởng Đỗ Văn Chiến mong muốn, bà con dân tộc thiểu số đồng lòng đoàn kết, chung sức phát huy phát huy các giá trị tốt đẹp của mình để xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp.

PV