Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị tổng kết chính sách đối với người có uy tín thành phố Hà Nội năm 2016

12:37 AM 11/12/2016 |   Lượt xem: 3991 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến tặng quà cho các đại biểu NCUT.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị.

Những năm qua, đội ngũ những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của Thủ đô đã thực sự phát huy vai trò và tham gia tích cực trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Thông qua các cuộc vận động, các hội nghị ở địa phương, nhiều người có uy tín đã có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, người có uy tín thực sự trở thành lực lượng nòng cốt  trong các phong trào thi đua yêu nước, vận động quần chúng, đồng bào các dân tộc chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, thực hiện đại đoàn kết các dân tộc; vận động, hướng dẫn đồng bào DTTS tích cực tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng, đoàn kết vượt khó, xây dựng gia đình văn hóa, làng, bản văn hóa; phòng chống tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, góp phần phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Các đại biểu dự Hội nghị.

.Tại Hội nghị các đại biểu cho biết, để tiếng nói của mình thật sự có uy tín trong nhân dân thì bản thân và gia đình luôn phải gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, quy ước, hương ước của thôn bản. Vận động con cháu trong dòng họ sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Qua Hội nghị, các đại biểu người có uy tín mong muốn các cấp, các ngành thường xuyên quan tâm tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho các tổ hòa giải ở cơ sở; hỗ trợ sản xuất phát triển kinh tế -xã hội và xây dựng nông thôn mới; tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ một phần kinh phí để người có uy tín phát huy khả năng, vai trò trong cộng đồng.

Phát biểu tại Hội nghị,  Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp, cống hiến to lớn của 154 người có uy tín. Bộ trưởng  tin tưởng, 154 đại biểu người có uy tín Thành phố Hà Nội sẽ luôn là những tấm gương sáng và có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng, là những người tiêu biểu về làm kinh tế, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở; không quản ngại khó khăn, vất vả, tận tình với công việc, gắn bó với bà con, tuyên truyền mọi người thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bộ trưởng yêu cầu những người có uy tín của Thủ đô phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục làm tốt nhiệm vụ mà bà con tin cậy bầu chọn, luôn gương mẫu cho con cháu tự hào, noi theo; cố gắng vượt khó khăn, trở ngại, phấn đấu xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, xây dựng cuộc sống ấm no. 

Dịp này, Ban Dân tộc thành phố đã tặng Giấy khen cho 50 cá nhân là người có uy tín tiêu biểu và 3 tập thể, 4 cá nhân có thành tích trong việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số Thủ đô năm 2016.

 

Đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc Tp. Hà Nội tặng Giấy khen cho các đại biểu NCUT.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu NCUT Thủ đô Hà Nội.

Sơn Nam