Phát triển cơ sở hạ tầng hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du Việt Bắc

03:17 PM 10/08/2018 |   Lượt xem: 3042 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Dự thảo Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du Việt Bắc với mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế, thu nhập, thay đổi tư duy, tập quán canh tác của đồng bào dân tộc thông qua xây dựng và cải tạo, nâng cấp các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, như: đường giao thông, cầu, các công trình thủy lợi, nước sạch, cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển tổng hợp cả về du lịch, phát triển làng nghề; nghiên cứu quy hoạch ổn định các khu dân cư, khu hành chính, sơ đồ cảnh báo các vùng có nguy cơ lũ ống, lũ quét và sạt lở đất cao; bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng, nâng cao ý thức chủ động của người dân và cộng đồng thích ứng có kế hoạch với biến đổi khí hậu. Phạm vi thực hiện dự án tại 6 tỉnh miền núi, trung du Việt Bắc, những vùng có đông đồng bào dân tộc sinh sống, tỷ lệ nghèo cao, thường xuyên bị thiệt hại bởi thiên tai, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất…bao gồm: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bắc Giang.

Toàn cảnh hội nghị

Dự án có tổng vốn đề xuất là 170 triệu USD, trong đó vốn vay JICA là 150 triệu USD, vốn đối ứng tương đương 20 triệu USD. Dự án sẽ được chuẩn bị từ năm 2018-2020 và thực hiện trong 05 năm (2021-2025). Toàn bộ nguồn vốn ODA (vốn vay và viện trợ không hoàn lại) được sử dụng hoàn toàn cho hạng mục đầu tư vào công trình và được Bộ Tài chính giải ngân trực tiếp cho các tỉnh. Vốn đối ứng được sử dụng cho các hoạt động chi thường xuyên, gồm: quản lý dự án, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, đền bù giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn, kiểm toán, quyết toán, thiết bị văn phòng và chi khác…

Dự án sẽ được thực hiện theo phân cấp triệt để cho các địa phương và được yêu cầu tham vấn rộng rãi tới người dân vùng hưởng lợi, dựa trên bài học quản lý của các dự án và chính sách của JICA đã được thực hiện thành công ở Việt Nam và các quốc gia khác. UBDT thực hiện với vai trò điều phối dự án cấp Trung ương, chịu trách nhiệm trước Chính phủ về tính hiệu quả trong việc sử dụng vốn vay và tiến độ dự án.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến chụp ảnh cùng đại diện các tỉnh tham gia dự án

Tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao việc quan tâm, chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT. Các đại biểu khẳng định, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đời sống kinh tế-xã hội của đồng bào DTTS ngày càng phát triển. Tuy nhiên, ngân sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng còn rất nhiều khó khăn. Vì vậy, việc triển khai thực hiện dự án là cần thiết và cấp bách. Nếu thực hiện thành công dự án, đồng bào DTTS sẽ được hưởng lợi rất lớn. Các đại biểu cũng đồng tình với mục tiêu, nội dung và cách làm của dự án. Đề xuất UBDT làm đầu mối triển khai dự án cấp Trung ương. Đồng thời, cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, đúng cơ chế phối hợp; thực hiện cơ chế tài chính đúng cam kết. Căn cứ nội dung của dự án, các đại biểu đề nghị, UBDT và các Bộ, ngành Trung ương sớm có hướng dẫn để triển khai thành công dự án.

 Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến khẳng định: Nếu không quan tâm đầu tư, phát triển vùng đồng bào DTTS thì Việt Nam sẽ rất khó hoàn thành các chương trình mục tiêu quốc gia. Bởi đây là vùng khó khăn nhất của cả nước. Bộ trưởng, Chủ nhiệm cũng thông tin về những chương trình, dự án sắp tới mà UBDT triển khai; đồng thời khẳng định việc triển khai thực hiện dự án là vô cùng cần thiết để phát triển vùng đồng bào DTTS. Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao Vụ Kế hoạch-Tài chính (UBDT) làm đầu mối và mong muốn các tỉnh hợp tác thực hiện tốt dự án.

Tại Hội nghị, đại diện các tỉnh ký biên bản ghi nhớ, cam kết thực hiện dự án đúng mục đích, đúng cơ chế tài chính

Xuân Thường