Ban Dân tộc Bắc Giang: Tập huấn chuyển giao Khoa học - kỹ thuật cho Nhân dân

02:36 PM 10/07/2023 |   Lượt xem: 3082 |   In bài viết | 

Giảng viên hướng dẫn các học viên chăm sóc cây rừng

Các lớp tập huấn thu hút 830 học viên là đại diện hộ dân tại các thôn thuộc 3 xã Vân Sơn, An Lạc, Tuấn Đạo, huyện Sơn Động.

Tại tập huấn, các học viên được các giảng viên thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang, Liên hiệp hội Khoa học tỉnh Bắc Giang… trao đổi, truyền đạt những kiến thức cơ bản, các tiến bộ khoa học - kỹ thuật thuộc các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi. Cụ thể như: Kỹ thuật nuôi ong lấy mật; kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cẩm; thâm canh lúa năng suất cao, ngô… và lĩnh vực lâm nghiệp việc thâm canh trồng rừng gỗ lớn, chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn…

Theo lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang, việc tổ chức các lớp tập huấn nằm trong khuôn khổ Chương trình MTQG 1719 có ý nghĩa quan trọng, giúp người dân sản xuất ra sản phẩm đạt năng suất, chất lượng cao, từ đó, góp phần nâng cao trình độ kỹ thuật và lợi nhuận và cho người dân, hướng tới xóa đói, giảm nghèo bền vững.

(baodantoc.vn)