Ban Dân tộc thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2018

04:31 PM 13/07/2018 |   Lượt xem: 3422 |   In bài viết | 

Toàn cảnh Hội nghị

Theo Dự thảo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBDT và thành phố Hà Nội, sự phối kết hợp của các cấp, các ngành thành phố, công tác triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, hiệu quả theo kế hoạch; công tác giảm nghèo và giảm nghèo bền vững được đặc biệt quan tâm, chú trọng thông qua các chương trình, dự án đầu tư phát triển KT-XH, hỗ trợ phát triển sản xuất; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS trên địa bàn được cải thiện; công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc được quan tâm gìn giữ và phát huy. Tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các xã vùng dân tộc miền núi của thành phố được duy trì ổn định.

Thực hiện Kế hoạch tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Ban Dân tộc thành phố đã tổ chức thăm hỏi, tặng 50 suất quà trị giá 400.000 đồng/suất cho người có uy tín, hộ DTTS chính sách, hộ DTTS nghèo; 05 suất quà trị giá 700.000 đồng/suất cho 05 xã tại các huyện Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai. Ban Dân tộc đã tổ chức cho đoàn người có uy tín tiêu biểu đi tham quan học tập kinh nghiệm về mô hình phát triển KT-XH tại một số tỉnh phía Bắc và tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín. Ngoài ra, đã tổ chức 06 lớp tập huấn công tác dân tộc, chính sách dân tộc và phổ biến pháp luật tại 05 huyện vùng đồng bào DTTS; tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ban Dân tộc thành phố, gắn với Kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc…

Trong 6 tháng cuối năm, Ban Dân tộc thành phố tập trung triển khai một số nhiệm vụ như: Kiểm tra, đánh giá tình hình phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi; tổ chức Tuyên dương học sinh, sinh viên DTTS Thủ đô xuất sắc tiêu biểu; tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chính sách đối với người có uy tín; triển khai Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2021”; tổ chức Chương trình khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho đồng bào; tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín; triển khai các hoạt động phối hợp; tăng cường công tác cải cách hành chính; triển khai thực hiện Dự án CSDL về DTTS; đẩy mạnh hoạt động trang thông tin điện tử của Ban…

Phó trưởng Ban Dân tộc thành phố Nguyễn Phúc Hải phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu đồng tình với nội dung của dự thảo báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và thảo luận các biện pháp, kiến nghị, đề xuất để triển khai thực hiện tốt công tác 6 tháng cuối năm 2018. Một số ý kiến phân tích kết quả nổi bật, mô hình, cách làm mới của địa phương và đề nghị cần tăng cường kiểm tra, giám sát chính sách, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách dân tộc, vận động đồng bào phát triển sản xuất; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con; tăng cường đặt hàng cho công tác tuyên truyền theo nhu cầu của cơ sở; có văn bản hướng dẫn để thống nhất trong quy trình bình xét người có uy tín; công tác giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới; ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn, bố trí đủ nguồn lực để triển khai các chương trình, dự án, chính sách; huy động các quận nội thành tăng cường hỗ trợ, xây dựng nhà văn hóa cho các thôn bản còn thiếu; tăng cường hỗ trợ thêm kinh phí cho bảo tồn văn hóa; đề xuất chuyển hình thức trợ giá trợ cước sang hỗ trợ cây, con giống…

Phát biểu tổng kết hội nghị, ông Nguyễn Phúc Hải - Phó trưởng Ban Dân tộc thành phố đã trao đổi và làm rõ thêm các nội dung đề xuất, kiến nghị của các đại biểu. Đồng thời cũng chỉ rõ một số khó khăn, hạn chế như: nguồn lực dành cho việc thực hiện chính sách, giải pháp thiếu tính đột phá, công tác xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất bền vững, một số chính sách hiện nay chưa phù hợp. Các ý kiến trao đổi, đề xuất sẽ được Ban Dân tộc thành phố tổng hợp, nghiên cứu để tiếp tục có ý kiến trao đổi với các sở, ban, ngành tham mưu báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Ghi nhận và biểu dương các kết quả đạt được, ông Nguyễn Phúc Hải đề nghị công chức, viên chức làm công tác dân tộc toàn thành phố phát huy vai trò, chủ động tích cực hơn trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện công tác dân tộc, đề nghị đại diện các sở, ban, ngành chia sẻ với những khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi, ủng hộ ngành công tác dân tộc.

Việt Cường