Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị tập huấn công tác dân tộc cho Người có uy tín trong đồng bào DTTS

07:25 AM 28/06/2023 |   Lượt xem: 4200 |   In bài viết | 

Ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai là báo cáo viên tại Hội nghị

Dự khai mạc và là báo cáo viên tại Hội nghị có ông Nguyễn Văn Khang - Trưởng Ban Dân tộc; đại diện Công an tỉnh Đồng Nai; đại diện UBND các huyện và gần 200 đại biểu là Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Đồng Nai.

Tại Hội nghị tập huấn, báo cáo viên đã truyền đạt đến các đại biểu một số nội dung cơ bản, như: Hệ thống chính sách dân tộc, các chính sách đối với Người có uy tín và việc phát huy vai trò của Người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tại cơ sở; kỹ năng tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tham gia phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải đối với Người có uy tín; công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào DTTS gắn với định hướng và phát triển du lịch vùng trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Các đại biểu dự Hội nghị

Theo lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai, Hội nghị tập huấn nhằm trang bị cho Người có uy tín có thêm kiến thức cơ bản về công tác dân tộc, nắm bắt tình hình thời sự. Từ đó, giúp Người có uy tín nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

(baodantoc.vn)