Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng tổng kết công tác dân tộc năm 2022

03:17 PM 11/01/2023 |   Lượt xem: 1104 |   In bài viết | 

Bà Phạm Thị Phước An - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác dân tộc địa phương phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có bà Phạm Thị Phước An - Phó Vụ trưởng Vụ Công tác dân tộc địa phương thuộc Ủy Ban Dân tộc; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị và các cán bộ làm công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện.

Tỉnh Lâm Đồng có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, 142 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 78/142 xã, phường, thị trấn là vùng DTTS và 478/1.365 thôn, tổ dân phố là vùng DTTS theo tiêu chí phân định vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 của Chính phủ. Toàn tỉnh có 47 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm 25,72% dân số.

Theo báo cáo, năm 2022 Ban Dân tộc tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình hành động với các chỉ tiêu nhiệm vụ của ngành; tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nghị quyết về Phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào DTTS tỉnh Lâm đồng giai đoạn 2022 - 2030; phối hợp với các sở, ngành, đia phương trong tổ chức tham mưu và triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc góp phần hoàn thành tốt kế hoạch phát triển KT-XH vùng DTTS.

Ông Võ Văn Hoàng - Trưởng Ban Dân tộc Lâm Đồng báo cáo tại Hội nghị

Cụ thể: Ban Dân tộc phối hợp các huyện, thành phố thăm hỏi, tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần cho 478 Người có uy tín trong đồng bào DTTS và thăm hỏi Người có uy tín, ốm đau, qua đời; tổ chức 2 lớp tập huấn cung cấp thông tin và tổ chức đoàn tham quan học tập kinh nghiệm tại các tỉnh miền Trung cho Người có uy tín. Đẩy mạnh triển khai Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng DTTS; Đề án hoạt động bình đẳng giới trong vùng đồng bào DTTS; cấp một số ấn phẩm vùng DTTS; tuyên truyền phòng chống, chống tội phạm về ma túy vùng đồng bào DTTS và miền núi; hỗ trợ học sinh, sinh viên DTTS; cấp phát 18 loại báo, tạp chí, ấn phẩm cho các đối tượng thụ hưởng chính sách…

Về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi, năm 2022 tỉnh được bố trí tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình là 231,46 tỷ đồng. Trong đó, vốn sự nghiệp là 65,9 tỷ đồng, vốn đầu tư 126,16 tỷ đồng, vốn tín dụng ưu đãi 40 tỷ đồng. Đến nay, các dự án, tiểu dự án đã được triển khai và đạt những kết quả bước đầu.

Triển khai nhiệm vụ năm 2023, Ban Dân tộc Lâm Đồng đặt mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ thuộc lĩnh vực dân tộc. Nắm tình hình sản xuất, đời sống, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS; đôn đốc, hướng dẫn các địa phương về lĩnh vực dân tộc; phối hợp với các ngành, địa phương không để xảy ra các điểm nóng, phức tạp trong vùng DTTS; tham mưu UBND tỉnh ban hành hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG phát triển KH-XH vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2022 - 2025; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS; triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung Ban Dân tộc được giao làm chủ đầu tư thuộc các Dự án, Tiểu dự án thành phần Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác dân tộc địa phương Phạm Thị Phước An ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được về công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong năm 2022 của tỉnh, đồng tình với phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác dân tộc năm 2023 và chia sẻ khó khăn của các địa phương khi triển khai một số dự án do văn bản thuộc cơ chế pháp lý và văn bản hướng dẫn thi hành chậm được ban hành, một số văn bản hướng dẫn còn chung chung.

Bà Phạm Thị Phước An đề nghị trong năm 2023, ngành công tác dân tộc tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc. Tổ chức thực hiện tốt hơn nữa các chương trình, chính sách dân tộc, đặc biệt là Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi. Tập trung giải ngân các nguồn vốn chuyển từ 2021, 2022 sang năm 2023. Tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình, phối hợp giải quyết kịp thời các vụ, việc nổi cộm phát sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi. Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, chính sách đảm bảo đúng đối tượng, mục đích và đúng quy định.

Năm 2023, Lâm Đồng giải thể các Phòng Dân tộc cấp huyện, nhiệm vụ công tác dân tộc đươc giao về cho Văn phòng HĐND - UBND, đề nghị các huyện, thị quan tâm bố trí cán bộ làm công tác dân tộc có kinh nghiệm, năng lực công tác để tham mưu cho UBND cấp huyện triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc. Các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Ban Dân tộc tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và giám sát chặt chẽ các huyện thị và đơn vị thực hiện chính sách dân tộc đặc biệt là Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi.

(baodantoc.vn)